Laevade agenteerimine

Transoceani poolt pakutavad teenused:

  • 24/7 teenus laevaomanikele ja prahtijatele;
  • laevade sisse- ja välja vormistamine (k.a. reidil klaarimine);
  • meeskonnavahetused;
  • laadimis- ja lossimistööde korraldamine;
  • laevakütuse tellimine;
  • laevavarude täiendamine;
  • mereveodokumentide vormistamine;
  • tollivormistus ja muud vajalikud formaalsused ning dokumendid.

Transocean pakub laevade agenteerimise teenust vastavalt Eesti Veeteede Ameti väljastatud tegevusloale nr. AG-217.