Laevade agenteerimine

  • 24/7 agenteerimis-teenus laevaomanikele ning prahtijatele Eesti sadmates.
  • Laeva klaarimine sadamas ning ankrupaigal.
  • Meeskonna vahetused.
  • Laeva laadimis ning lossimisoperatsioonid sadamates.
  • Laeva varustamine kütuse ning proviandiga.
  • Kaupade tolli- ning mereveo dokumentide vormistus.

Transocean on litsenseeritud laevaagent, omame Eesti Veeteede Ameti laevade agenteerimistunnistust nr. 287.