Ligi 30 meetrise konstruktsiooni transportimine selleks kohaldatud ning arvutitehnikal juhitaval sõidukil